نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۴۱ رکورد از ۳۰۰۷۸۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مطالعه لیتوژنهای ژئوشیمیایی مجموعه گنایسی درجنوب روستای آب پونه (غرب اصفهان)
شماره راهنما :‭۱‬
پدیدآور :نصراصفهانی، علی خان
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه جنوب شرقی شهر اصفهان
شماره راهنما :‭۲‬
پدیدآور :قیصری، محمدمهدی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :اثرنوع محیط کشت در کیفیت و کمیت گل و پیازچه های تولیدی گل مریم
شماره راهنما :‭۳‬
پدیدآور :مرتضائی نژاد، فروغ
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان پسردانشگاه آزاداسلامی واحد خورساگان با تاکید برفعالیتهای ورزشی
شماره راهنما :‭۴‬
پدیدآور :صباغ لنگرودی، مهدی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی رابطه عوامل خطرآفرین بااعتیاد مراجعه کنندگان به مراکزدرمان سرپایی شهرستان اصفهان
شماره راهنما :‭۵‬
پدیدآور :آتش پور، سیدحمید
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :طراحی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شماره راهنما :‭۲۲‬
پدیدآور :سلیمانی، علی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :نقد وتحلیل نفس و انسان شناسی از دیدگاه ملااحمد نراقی
شماره راهنما :‭۲۷‬
پدیدآور :گلستانی، سیدهاشم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی اثر آنزیم بتا- گلوکاناز بهمراه استفاده ار جوپوست کنده و پوست نکنده درجیره غذایی برروی عملکرد جوجه‌های گوشتی
شماره راهنما :‭۳۰‬
پدیدآور :تبعیدیان، سیدعلی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی استانداردهای فضای آموزشی کودکان کم توان ذهنی
شماره راهنما :‭۳۱‬
پدیدآور :تیموری منش، مجتبی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ارتباط بین بعضی از هورمونهای موجود در شیرمادربارشد جسمی - رفتاری کودک
شماره راهنما :‭۳۲‬
پدیدآور :مصری پور، منوچهر
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تاثیر سدیم والپروات برفعالیت آنزیم استیل کولین استراز در مغزموشهای کوچک آزمایشگاهی
شماره راهنما :‭۲۵‬
پدیدآور :مدرسی، مهرداد
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مطالعه وبررسی فون سنگهای جنس ‭[Orius Wolff]‬ درمزارع ذرت و یونجه حواشی زاینده رود اصفهان
شماره راهنما :‭۲۸‬
پدیدآور :رزمجو، مسیح
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در مورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
شماره راهنما :‭۲۹‬
پدیدآور :احمدی، غلامرضا
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تکثیر برخی از گیاهان زینتی به روش کشت بافت گیاهی
شماره راهنما :‭۳۳‬
پدیدآور :مرتضائی نژاد، فروغ
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :حل عددی معادلات انتگرالی - دیفرانسیلی بوسیله توابع ترکیبی چبیشف بلاک - پالس
شماره راهنما :‭۲۱‬
پدیدآور :توسلی‌کجائی، مجید
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :شناسایی گیاهان و تشکیل هرباریوم گیاهی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
شماره راهنما :‭۲۶‬
پدیدآور :مرتضائی نژاد، فروغ
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :نیازسنجی آموزشی و ارائه یک برنامه آموزش ضمن خدمت پیشنهادی بمنظور ارتقاء مهارتهای مدیران آموزشی مقطع متوسطه استان اصفهان
شماره راهنما :‭۳۴‬
پدیدآور :سلیمانی، نادر
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تهیه و تدوین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دانشجویان دختر وپسرزیر ‭۲۳‬ سال و بالای ‭۲۳‬ سال
شماره راهنما :‭۲۳‬
پدیدآور :رحیمی ، قاسم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تاثیر سدیم والپروات بر پدیده اووژنز در موشهای ماده نژاد ‭[Balb/c]‬
شماره راهنما :‭۲۴‬
پدیدآور :مدرسی، مهرداد
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شماره راهنما :‭۶‬
پدیدآور :کجباف، محمدباقر
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو