درباره ما - دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
صفحه آماده است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) تقریبا همزمان با تاسیس این واحد در سال 1367 در یک اتاق کوچک راه اندازی شد و با توجه به اهمیت آن و رفع نیاز دانشجویان گامهای موثری در راه پیشرفت و توسعه کتابخانه برداشته شد بطوریکه آرشیو آن در حال حاضر شامل 272500 جلد کتاب بصورت چاپی و الکترونیکی ،( 50000 عنوان کتاب الکترونیکی )،بیش از 1300 عنوان مجله لاتین و فارسی بصورت چاپی و الکترونیکی ( حدود 700 عنوان الکترونیکی ) می باشد . درحال حاضر کتابخانه مرکزی در ساختمان فرهنگی الغدیر مستقر شده و دارای 2100 متر زیربنا شامل بخشهای مخزن ، امانت خواهران و برادران ( در طبقه همکف ) و سالن مطالعه خواهران و برادران ، بخش پایان نامه ها و نشریات ( در طبقه دوم ساختمان ) واقع شده است . ضمنا کتابخانه های دانشکده پرستاری ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشکده کشاورزی دانشکده تربیت بدنی بصورت مجزا در ساختمانهای مربوطه و زیر نظر کتابخانه مرکزی قرار دارند . کتابخانه در طول ایام هفته از ساعت 7/30 صبح لغایت 18/30 بعدازظهر باز و آماده سرویس دهی می باشد.