نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Science ( ۱۰۰۴۵ )
n ( ۷۳۴۲ )
QA - Mathematics ( ۵۹۵۳ )
Technology ( ۵۴۹۳ )
Medicine ( ۳۶۲۴ )
Social Sciences ( ۲۹۴۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
OECD ( ۵۲۵ )
coll. ( ۱۶۹ )
title ( ۶۲ )
Broto, Carles ( ۵۳ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
Springer ( ۶۶۹۴ )
CRC Press ( ۴۰۹۳ )
Palgrave Macmillan UK ( ۲۹۲۱ )
Palgrave Macmillan ( ۲۵۷۵ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۱۳۹۳۶۸ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۳۹۳۶۸ رکورد از ۳۰۰۷۸۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب لاتين
عنوان :Psychological texts in English
شماره راهنما :‭428.6,‮ ‬P266p‮ ‬1996‬
پدیدآور :Parsa, Mohammad
تاریخ نشر :1996.
ناشر :Besat
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
2.
کتاب لاتين
عنوان :Architectural drawing
شماره راهنما :‭720.222,‮ ‬p316a‮ ‬1970‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
3.
کتاب لاتين
عنوان :The Baur collection ceneva
شماره راهنما :‭730.08,‮ ‬A977b‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
4.
کتاب لاتين
عنوان :David hicks style and design
شماره راهنما :‭745.4,‮ ‬H631d‮ ‬1987‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
5.
کتاب لاتين
عنوان :The Architecture of Arthur Erickson
شماره راهنما :‭720.924,‮ ‬E68a‮ ‬1988‬
پدیدآور :Erickson, Arthur, 1924
تاریخ نشر :1988.
ناشر :Harper And Row
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
6.
کتاب لاتين
عنوان :High tech Architecture
شماره راهنما :‭720.48,‮ ‬D255h‮ ‬1982‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
7.
کتاب لاتين
عنوان :The concise companion to the theatre
شماره راهنما :‭792,‮ ‬c744‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
8.
کتاب لاتين
عنوان :Principles of perspective
شماره راهنما :‭701.82,‮ ‬W‮ ‬235‮ ‬P‮ ‬1974‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
9.
کتاب لاتين
عنوان :Livestock Feeds and feeding
شماره راهنما :‭636.084,‮ ‬c561L‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
10.
کتاب لاتين
عنوان :Problem _ oriented
شماره راهنما :‭616.075,‮ ‬f911p‮ ‬1991‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
11.
کتاب لاتين
عنوان :Clinical neurology
شماره راهنما :‭616.8,‮ ‬G795C‮ ‬1993‬
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
12.
کتاب لاتين
عنوان :Clinical Tuberculosis
شماره راهنما :‭616.995,‮ ‬c941c‮ ‬1992‬
تاریخ نشر :1992.
ناشر :Iuatld, Macmillan, Talc
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
13.
کتاب لاتين
عنوان :Danforth`s obsteries and gyhecology
شماره راهنما :‭618,‮ ‬O14D‬
تاریخ نشر :1990.
ناشر :j.b.lippincott
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
14.
کتاب لاتين
عنوان :Essential immunology
شماره راهنما :‭616.079,‮ ‬R741E‬
تاریخ نشر :1988.
ناشر :Blackwell scientific
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
15.
کتاب لاتين
عنوان :Pediatric infectious diseases:A problem-oriented Approach
شماره راهنما :‭618.929,‮ ‬M695P‬
تاریخ نشر :1989.
ناشر :J.B.Lippincott
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
16.
کتاب لاتين
عنوان :Langman's medical embryology
شماره راهنما :‭612.64,‮ ‬S126L‮ ‬1990‬
پدیدآور :Sadler, T.W.
تاریخ نشر :1990.
ناشر :Williams And Wilkins
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
17.
کتاب لاتين
عنوان :Common medical diagnoses
شماره راهنما :‭616.075,‮ ‬H434C‬
تاریخ نشر :1990.
ناشر :Farhad,Timorzadeh
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
18.
کتاب لاتين
عنوان :Davidson and passmove human nutrition and dietetics
شماره راهنما :‭613.2,‮ ‬D252d‬
تاریخ نشر :.1986.
ناشر :churchill livingston
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
19.
کتاب لاتين
عنوان :Principles and practice of infectious diseases,antimicrobial therapy
شماره راهنما :‭616.9046,‮ ‬M271P‮ ‬1992‬
تاریخ نشر :1992.
ناشر :Livingstone
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
20.
کتاب لاتين
عنوان :Lasts anatomy,regional and applied
شماره راهنما :‭611,‮ ‬L349L‬
تاریخ نشر :1990.
ناشر :Churchill livingstone
نوع ماده :کتاب لاتين
کتاب لاتين
مرکز :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو